Pragnienie

 Plik do pobrania

Bóg stworzył nas do tego, byśmy pragnęli Jego, lecz my próbujemy ugasić to pragnienie innymi rzeczami.
Nikt nie ma prawa gasić tego świętego pragnienia, starając się je zaspokoić rzeczami tego świata.
Kiedy pragniecie Boga, pragnienie to może być tylko zaspokojone przez spotkanie z Bogiem.