najnowsze audycje do tej pory opublikowano 85 programy(-ów)

Ułaskawienie 0

 

Plik do pobrania

Zupełne wyzwolenie 0

 

Plik do pobrania

Bez pieniędzy i bez płacenia 0

 

Plik do pobrania

Tego, co nasyca człowieka, tego, co jest jedynie rzeczywiste, tego, co jest jedynie dobre – nie można kupić za pieniądze. Są to rzeczy od Boga, darowane człowiekowi ZA DARMO przez Jezusa Chrystusa. Zbawienie duszy i prawdziwa radość. Przyjdźcie i jedzcie do syta. Wszystko, co trwałe, wszystko, co dobre, wszystko, co miłe, wszystko, co wieczne – jest ZA DARMO i nie kosztuje cię nic. „Kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota”. Bez pieniędzy i bez płacenia.

Niezrozumiany Bóg 0

 

Plik do pobrania

Usługa aniołów cz. 3 0

Hbr 1:13-14
13. Do któregoż z aniołów kiedykolwiek powiedział: Siądź po mojej prawicy, aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek Twoich stóp.
14. Czyż nie są oni wszyscy duchami przeznaczonymi do usług, posłanymi na pomoc tym, którzy mają posiąść zbawienie?
(BT)

 

Plik do pobrania

 

Boży Głos w Czasach Ostatecznych is powered by WordPress and FREEmium Theme.
statystyka (15072+15909) + Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl