najnowsze audycje do tej pory opublikowano 85 programy(-ów)

Pragnienie 0

 

Plik do pobrania

Bóg stworzył nas do tego, byśmy pragnęli Jego, lecz my próbujemy ugasić to pragnienie innymi rzeczami.
Nikt nie ma prawa gasić tego świętego pragnienia, starając się je zaspokoić rzeczami tego świata.
Kiedy pragniecie Boga, pragnienie to może być tylko zaspokojone przez spotkanie z Bogiem.

Doskonałość 0

 

Plik do pobrania

Bóg ma przygotowaną drogę 0

 

Plik do pobrania

Powinniśmy wypełnić wszelką sprawiedliwość 0

 

Plik do pobrania

Wiara jest substancją 0

 

Plik do pobrania

Boży Głos w Czasach Ostatecznych is powered by WordPress and FREEmium Theme.
statystyka (15072+15909) + Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl